Image-empty-state.png

Välvården

I Enhet tror vi inte bara att samhället tjänar på att ha en välmående befolkning, men att det skall vara ett av samhällets grundläggande syften. Vi vet att hälsa inte bara är avsaknaden utav sjukdom, utan också ett fysiskt, mentalt, existentiellt och socialt välmående. Därför har vi tagit fram en ny syn på hur sjukvården bör omformas. Den kallar vi välvården - en helhetssyn på hälsa.

Image-empty-state.png

Demokrati

Enhet vill på lång sikt inför flytande demokrati, men vägen dit kräver att medborgare har tillgång till objektiv sanning och nyanserade nyheter, för att kunna skapa sig en så djup förståelse av frågorna som skall röstas om som möjligt.

Image-empty-state.png

Miljö

Vi förespråkar att människan ingår i en mogen relation till naturen där vi slutar utarmning, exploatering och utrotning av arter. Vi vill säkra den biologiska mångfalden.

Image-empty-state.png

Hälsa

Hälsa är en av Enhets viktigast frågor och förespråkar att införa komplementärmedicin (KAM) som en del av primärvården.

Image-empty-state.png

Basinkomst

Enhet vill införa basinkomst på nationell nivå där varje individ får sina grundläggande behov mötta. En del av försäkringskassans försäkringar kan ersättas med basinkomst och således frigöra administrativa kostnader. En basinkomst skulle frigöra kreativitet och entreprenörskap i samhället och gagna alla.

Image-empty-state.png

Utrikespolitik

Enhet vill inför ett fredsdepartement och vet att fred inte är avsaknaden av krig, utan skapat av aktiva relationsskapande initiativ.

Image-empty-state.png

Samhälle

Vi vill främja lokalsamhället, självförsörjning och delaktighet.

Image-empty-state.png

Utbildning

Rätten till utbildning är fastslagen i de mänskliga rättigheterna, Enhet anser att utbildningen skall främja individens egna val utifrån vad som är meningsfullt.

Image-empty-state.png

Ekonomi

Enhet vill se en ekonomi som främjar människan i samhället, som blir ett verktyg för alla och som blir en del av lösningen kring klyftorna i samhället.

Image-empty-state.png

Omsorg

Omsorgen är en viktig del av vår välfärd där vi tar hand om varandra när behoven finns. Vi förespråkar att gå ifrån den separation som finns i samhället mellan barn, arbetande och pensionärer, och berika våra liv med mer gemenskap och samverkan.

Partiprogram