Search

Årsmöte och medlemsdag 20 -21 mars 2021

Updated: Oct 6

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 20:e mars 2021. Årsmötet och medlemsdagen på söndagen den 21:a mars kommer att hållas över internet. Anmäl dig till anders.axner@gmail.com så skickar vi länken till mötena. Program för medlemsdagen kommer senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen välkomnar motioner och skrivelser från medlemmar. De ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet, alltså den 6:e februari. Välkommen! Enhets styrelse genom Vide Geiger ordförande, vide.geiger@enhet.se


1 view0 comments