Tarja Uitto

Ledamot

Jag ser en folkrörelse växa fram ur Enhets visioner och grundvärderingar, en plattform där det sunda förnuftet råder. Att vara en del av denna enhet ger mej energi och framtidstro till att vi alla tillsammans kan skapa en bättre värld att leva i, en bättre värld utifrån Enhets politik.

Tarja Uitto